Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Muhasebe ve vergi uygulamaları alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve mantık konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatli çalışabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olması gereklidir. İdarecilik bilgileri kazandırılarak bu programdan mezun olacak elemanların özel işletme ve kuruluşlarda bu sıfatla da faaliyet göstermelerine temel oluşturmaktadır.

Program Profili


Programın amacı, muhasebe alanında ara eleman yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca muhasebecilik ve vergi alanında bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere Önlisans diploması verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Kamu kurumlarının ve özel firmaların muhasebe ve finans departmanlarında istihdam edilirler. Yine Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Müşavirlerin ofislerinde çalışabilirler. Diğer taraftan, Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra üç yıl staj yaptıkları takdirde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının sınavlarına girebilecek ve başarılı olanlar "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” olabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön lisans öğrenimi bitiminde, öğrenciler DGS sınavı kazanırlarsa lisans eğitimi veren fakültelerde öğrenim hayatlarına devam edebilirler. İsteyen öğrenciler AÖF'ne sınavsız olarak geçiş yapabilirler. DGS ile geçiş yapılabilecek lisans bölümleri: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme İşletme Bilgi Yönetimi ,İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetim,i Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğr. ,Uluslararası Finans ,Uluslararası İşletmecilik ,Uluslararası Ticaret ,Uluslararası Ticaret ve Finansman ,Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir. Mazeret sınavı, mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları


Muhasebe ve Vergi Bölümünden mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır: İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 40 iş günü staj yapmak zorunludur. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.Mezun olan öğrenciye Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında ön lisans diploması verilir. 1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı/AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Aydoğan DURSUN adursun@bayburt.edu.tr Tel: +90 458 2116400 Fax: +90 458 2116401 Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksekokulu, B Blok 69000 Bayburt

Bölüm Olanakları


Muhasebe ve vergi uygulamaları programında yer alan öğrencilerimiz, iki yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeleri inceler ve büro ortamında kullanımı zorunlu olan muhasebe programlarına hakimiyet kazanırlar. Ayrıca işletmelerin muhasebe bölümlerinde karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm üretme yeteneğini elde ederler.

Kuruluş


2008 yılında Bayburt Üniversitesinin kurulmasıyla beraber 2009-2010 yılından itibaren eğitim- öğretim faaliyetlerini Bayburt Üniversitesi bünyesinde devam ettirmektedir.

Program Çıktıları

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 0Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS