Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Mezun olanlar Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Mezunu olarak diplomasına hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise mezunu olmak ve ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilmek

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden Önlisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.

Program Profili


Dört yarıyılı kapsayan Bankacılık ve Sigortacılık Programı müfredatında, mesleki beceri ve nitelik kazandırmaya yönelik dersler bulunmaktadır. Öğrencilere meslek için gerekli olan teorik bilgiler öğretilirken aynı zamanda mesleki uygulamalar da yaptırılmakta ve meslek ile ilgili beceriler kazandırılmaktadır. Diğer yandan, Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerinin, toplam 30 günlük de zorunlu stajları bulunmaktadır. Staj süresince mesleki uygulamalar yapmak suretiyle kendilerini geliştirme imkanı bulabilen Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerinin, mezun olabilmeleri için yapmış oldukları stajların Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili fakültelerin aşağıda yer alan bölümlerine dikey geçiş yapılabilir. Aktüerya Bankacılık Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finansman Ekonomi Ekonomi ve Finans İşletme İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Sermaye Piyasası Sigortacılık Sigortacılık ve Risk Yönetimi Uluslararası Finans Uluslararası Ticaret Uluslararası İşletmecilik Ayrıca Açıköğretim Fakültesi`ne sınavsız geçiş yapabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


ARA SINAV'ın %40'ı FİNAL SINAVI'nın %60'ı değerlendirmeye alınır. Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için, o dersin yarıyıl ortalamasının en az 50 olması gerekir. 100 puan üzerinden verilen notun harf notuna dönüştürülmesinde; ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır.

Mezuniyet Koşulları


Staj ile birlikte 120 AKTS yi tamamlamak

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Adem IRMAK AKTS Koord. Program Sorumlusu ve Danışmanı; Öğr. Gör. Adem IRMAK

Bölüm Olanakları


Bölümde mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere, bağlı oldukları bölümün türüne göre alanlarında ön lisans diploması verilir.

Program Çıktıları

1 Banka ve sigorta sektörünün çalışma kurallarını belirleyen yasal mevzuatı bilir
2 Finans ile ilgili kavramları bilir.
3 Klasik ve modern yönetim tekniklerini bilir.
4 Gerekli muhasebe bilgisine sahip olur.
5 Alanı ile ilgili bilgisayar ve program teknolojisinde yenilikleri izleyebilir.
6 Güncel ekonomik konuları izleyebilir.
7 İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklar.
8 Bankacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur.
9 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklar.
10 Halkla ilişkiler ve iletişim konusunda bilgi sahibi olur.
11 Alanı ile ilgili profesyonel pazarlama bilgisine sahip olur.
12 Sigorta şirketleri ve türleri hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşır.
13 Sigortacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olur.
14 Kredi ve fon yönetimi ile ilgili kavramları tanır.
15 Gerekli matematik ve istatistik altyapısına sahip olur.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
BS107B Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 5
BS117B Bankacılık ve Sigortacılık Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 3 0 0 3
BS115B Genel Muhasebe I Zorunlu 4 0 0 6
BS109B Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
BS111B Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 3
BS113B Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 3
Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 0 0 302. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
BS116B Bankacılık ve Sigortacılık Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 2 0 0 3
BS114B Genel Muhasebe II Zorunlu 4 0 0 0
BS112B Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
MYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 1 0 3
BS108B Sigortacılığa Giriş Zorunlu 3 0 0 5
BS110B Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 5
Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 1 0 263. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BS201B Banka ve Sigorta Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 4
BS213B Bankacılık ve Sigortacılık Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 3 0 0 4
BS215B Bankacılık ve Sigortacılık Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 3 0 0 3
BS209B Bireysel ve Kurumsal Bankacılık Zorunlu 2 0 0 3
BS205B Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
BS203B Sermaye Piyasası ve Finalsal Kurumlar Zorunlu 3 0 0 4
BS207B Sigorta İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3
BS211B Temel Kredi Bilgileri Zorunlu 2 0 0 3
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
Toplam 24 0 0 304. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BS204B Banka ve Sigorta Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 4
BS210B Bankacılık ve Sigortacılık Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli 3 0 0 3
BS212B Bankacılık ve Sigortacılık Seçmeli Ders Grubu VI Seçmeli 2 0 0 4
BS208B Hasar ve Risk Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3
BS206B Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi Zorunlu 3 0 0 4
BS202B Kambiyo ve Döviz İşlemleri Zorunlu 3 0 0 4
STJ STAJ Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 17 0 0 30BS117B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BS117.1B Genel İşletme Seçmeli 3 0 0 0BS116B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BS116.1B İstatistik Seçmeli 2 0 0 3BS213B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BS213.1B Finalsal Yönetim Seçmeli 3 0 0 4BS215B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BS215.1B Vergi Hukuku Seçmeli 3 0 0 3BS210B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BS210.1B İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 3 0 0 3BS212B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BS212.1B Bankacılıkta İstihbarat Seçmeli 2 0 0 2
BS212.2B Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2