Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Kabul ve Kayıt Koşulları


Maliye programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.

Program Profili


Dört yarıyılı kapsayan Maliye Programı müfredatında; kamu maliyesi, muhasebe, devlet bütçesi, vergi hukuku gibi mesleki beceri ve nitelik kazandırmaya yönelik dersler bulunmaktadır. Öğrencilere meslek için gerekli olan teorik bilgiler öğretilirken aynı zamanda mesleki uygulamalar da yaptırılmakta ve meslek ile ilgili beceriler kazandırılmaktadır. Diğer yandan, Maliye Programı öğrencilerinin, toplam 30 günlük de zorunlu stajları bulunmaktadır. Staj süresince mesleki uygulamalar yapmak suretiyle kendilerini geliştirme imkanı bulabilen Maliye Programı öğrencilerinin, mezun olabilmeleri için yapmış oldukları stajların Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Programdan mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek birçok farklı bölümlere devam edebilmektedir. Bu bölümlerden bazıları: Bankacılık Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finansman Bankacılık ve Sigortacılık Ekonomi Gümrük İşletme İktisat Kamu Yönetimi Maliye Sermaye Piyasası Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme Sigortacılık Sigortacılık ve Risk Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararası Finans Uluslararası Finans ve Bankacılık Uluslararası İşletme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finans Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat, Maliye İşletme, Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkikleri, Uluslararası İlişkiler bölümlerine sınavsız direkt geçiş yapabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


ARA SINAV'ın %40'ı FİNAL SINAVI'nın %60'ı değerlendirmeye alınır. Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için, o dersin yarıyıl ortalamasının en az 50 olması gerekir. 100 puan üzerinden verilen notun harf notuna dönüştürülmesinde; ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır.

Mezuniyet Koşulları


Programdan mezun olmak için; 4 dönem boyunca alınacak toplam 120 AKTS kredili 35 dersten başarılı olmuş olmanın yanında 30 günlük zorunlu stajı tamamlamak gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları


Programdan mezun olmak için; 4 dönem boyunca alınacak toplam 120 AKTS kredili 35 dersten başarılı olmuş olmanın yanında 30 günlük zorunlu stajı tamamlamak gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Adem IRMAK AKTS Koord. Program Sorumlusu ve Danışmanı; Öğr. Gör. Adem IRMAK

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Adem IRMAK AKTS Koord. Program Sorumlusu ve Danışmanı; Öğr. Gör. Adem IRMAK

Kuruluş


24.05.2011 YÖK Genel Kurul Kararı ile 19.09.2011 tarihinde eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece


Finans bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye Programı diploması alarak mezun olacaklardır.

Kazanılan Derece


Finans bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye Programı diploması alarak mezun olacaklardır.

Kazanılan Derece


Finans bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye Programı diploması alarak mezun olacaklardır.

Kuruluş


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman depertmanında çalışabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Maliye Bölümünden lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yükseköğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle tüm programlarda öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Bölüm Olanakları


Bölümde mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere, bağlı oldukları bölümün türüne göre alanlarında ön lisans diploması verilir.

Program Çıktıları

1 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, maliye ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
4 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir
5 Maliye alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
6 Örgüt/Kurum, İş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır
7 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8 Öğrenci çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır
9 Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
10 Değişime, yeniliğe ve takım çalışmasına açıktır.
11 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir
12 Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletjşim kurabilecek kadar) Yabancı Dil bilgisine sahiptir
13 Maliye alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 Maliye alanına İlişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
15 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler İle çevre koruma, iş sağlığı vegüvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
M109B Genel Muhasebe I Zorunlu 4 0 0 6
M115B Maliye Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 0 0 0 9
M107B Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
M113B Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2
M111B Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 3
Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 0 0 302. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
M114B Devlet Borçları Zorunlu 3 0 0 3
M110B Genel Muhasebe II Zorunlu 4 0 0 6
M108B Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
M116B Maliye Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 2 0 0 6
MYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 1 0 3
M112B Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2
Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 1 0 303. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
M211B Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 0 3
M205B Devlet Bütçesi Zorunlu 3 0 0 5
M203B Maliye Politikası Zorunlu 3 0 0 5
M213B Maliye Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 2 0 0 4
M207B Paket Programlar I Zorunlu 3 0 0 3
M209B Şirketler Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
M201B Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 22 0 0 304. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
M206B Mali Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 0 3
M212B Maliye Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 0 0 6
M204B Paket Programlar II Zorunlu 3 0 0 3
STJ STAJ Zorunlu 0 0 0 8
M202B Türk Vergi Sistemi Zorunlu 2 1 0 4
M210B Uluslararası Mali Kuruluşlar Zorunlu 3 0 0 3
M208B Yerel Yönetimler Maliyesi Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 15 1 0 30M115B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
M1153B Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 3 0 0 3
M1152B Genel İşletme Seçmeli 3 0 0 3
M1151B Kamu Maliyesi Seçmeli 3 0 0 3M116B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
M1164B Devlet Borçları Seçmeli 3 0 0 3
M1161B İstatistik Seçmeli 2 0 0 3
M1163B Sermaye Piyasası Seçmeli 2 0 0 3
M1162B Ticari Belgeler Seçmeli 2 1 0 3M213B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
M2131B Anayasa Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
M2135B İktisadi Düşünceler Tarihi Seçmeli 2 0 0 0
M2136B Kitler ve Özelleştirme Seçmeli 2 0 0 0
M2133B Maliyet Muhasebesi Seçmeli 2 0 0 2
M2134B Sağlık Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 2
M2132B Türkiye Ekonomisi ve AB Seçmeli 2 0 0 3M212B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
M2123B Eğitim Ekonomisi Seçmeli 2 0 0 3
M2121B İdare Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
M2122B İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
M2124B Parafiskal Gelirler ve Kurumlar Seçmeli 2 0 0 3Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2