Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


Bayburt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans Programı 2015-2016 eğitim öğretim yılında Eğitim- Öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlar İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri unvanını kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS 2” puanı almaları halinde puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Ders & Sınıf İçi Etkinlikler Grup Çalışması Okuma Ödev Proje Hazırlama Seminer Staj Teknik Gezi Web Tabanlı Öğrenme Uygulama Yerinde Uygulama Mesleki Faaliyet Sosyal Faaliyet Alan Çalışması Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Ders & Sınıf İçi Etkinlikler Grup Çalışması Okuma Ödev Proje Hazırlama Seminer Staj Teknik Gezi Web Tabanlı Öğrenme Uygulama Yerinde Uygulama Mesleki Faaliyet Sosyal Faaliyet Alan Çalışması Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, · Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması · 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması · 30 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

Program Profili


Bu programdan mezun olanların iş bulmaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeniden düzenlenen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış yeni yaptırımlar getirmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği program mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu programdan mezun olanların iş bulmaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeniden düzenlenen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış yeni yaptırımlar getirmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği program mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


“İş Sağlığı ve Güvenliği” önlisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde; İşletme Sağlık Yönetimi Sosyal Hizmet Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


İş Sağlığı ve Güvenliği programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir · Ara Sınav · Final Sınavı · Telafi Sınavı · Uygulama · Ödev Değerlendirme · Rapor Sunma · Bilgisayarla Sunum Yapma · Belge Sunma

Mezuniyet Koşulları


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, · Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması · 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması · 30 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Tuzcuzade Mah. Demirözü Yolu 5.km 69000 / Bayburt

Program Çıktıları

1 Kendi konularında yeterli altyapıya ve bilgiye sahip olma bu bilgileri karşılarına çıkan problemlerin çözümünde etkin kullanabilme becerisine sahip olur,
2 Bulundukları işyerlerindeki sistemi analiz edip, gerektiğinde değişikliğe gitme, modern yöntemlerle yeni sistem tasarlar,
3 Karşılaştığı problemleri tanımlama, çözme yöntemlerini iş arkadaşları ile diyalogla çözme becerisi bunu yaparken de sahip olduğu bilgileri modern yöntemlerle sentezleyerek karşılaştığı sorunları çözer,
4 Kendi konularıyla ilgili teorik, teknik, uygulamalı, hukuk ve ilkyardım bilgilerine sahip olup, yeni bilgileri öğrenerek çağın gereklerine uyum sağlama becerisine sahip olur,
5 Problemlerin çözümünde, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olur,
6 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
7 İş güvenliği ve işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
8 İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda mevcut ve güncel durumları uygulayabilme yeteneğine sahip olur,
9 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
10 Mesleki ve Etik sorumluk bilinci ve becerisi
11 Endüstriyel alanda işçi sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulayabilme becerisine ayrıca gerektiğinde ilkyardım yapabilme bilgisine sahip olur,
12 Çalıştığı ortamda kanunun gerektirdiği yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olur,

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
İSG113B Fiziksel Risk Etmenleri Zorunlu 3 0 0 4
İSG109B İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 4
İSG107B İş Sağlığı Güvenliğine Giriş Zorunlu 3 0 0 5
İSG117B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 3 0 0 3
İSG115B İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi Zorunlu 2 1 0 4
İSG111B Matematik Zorunlu 3 0 0 4
Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 1 0 302. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
İSG112B İlk Yardım Zorunlu 3 0 0 5
İSG108B İş Hijyeni ve Ortam Gözetimi Zorunlu 3 0 0 5
İSG116B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 2 0 0 2
İSG114B İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 0 0 5
İSG110B Kimyasal Risk Etmenleri Zorunlu 3 0 0 4
MYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 1 0 3
Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 1 0 303. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG205B Acil Durum Yönetimi Zorunlu 2 1 0 4
İSG209B El Aletleri ve Kişisel Koruyucu Donanımlar Zorunlu 3 0 0 5
İSG211B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 3 0 0 6
İSG201B Korunma Politikaları I Zorunlu 3 0 0 4
İSG203B Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi I Zorunlu 3 0 0 4
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
İSG207B Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 1 0 5
Toplam 18 2 0 304. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG208B Ergonomi Zorunlu 3 0 0 3
İSG210B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 0 0 8
İSG206B İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 1 0 3
İSG202B Korunma Politikaları II Zorunlu 3 0 0 4
İSG204B Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi II Zorunlu 3 0 0 4
STJ STAJ Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 13 1 0 30İSG117B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG117.1B Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Seçmeli 3 0 0 3İSG116B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG116.1B Ekip Çalışma ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 2İSG211B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG211.1B Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 3 0 0 3
İSG211.2B Makine ve Teçhizat Seçmeli 3 0 0 3İSG210B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG210.4B Arama Kurtarma Bilgisi Seçmeli 2 0 0 2
İSG210.3B Bina Yönetim Sistemleri Seçmeli 2 0 0 2
İSG210.2B Tehlikeli İş Kollarında İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 0 2
İSG210.1B Yangın ve Koruma Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 2Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2