Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


Gıda İşleme Bölümü'nde, 2015 yılında açılan Gıda Teknolojisi programı bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Gıda İşleme Bölümü mezunları, gıda sanayi ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarında (meyve ve sebze ürünleri, et ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve tahıl ürünleri ve fermente ürünlerin üretildiği işletmeler, hazır yemek sanayi ve özel laboratuvarlar ve bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarları) tekniker olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümümüz mezunları, ÖSYM'nin yaptığı DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile, üniversitelerin Ziraat Fakültesi bazı bölümlerine, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Kimya ve Tarımsal Biyoteknolojisi Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu final sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu final sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarısız olan bir öğrenciye, dersten başarılı olabilmesi için final sınavı yerine ikinci kez sınava girebilmesi bütünleme sınavına tabi tutulur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC notu şartlı başarılı notdur. Öğrencinin DC aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları


Gıda İşleme Bölümünden ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Program Çıktıları

1 Matematik, fen ve temel gıda bilimleri konusunda mesleki yeterliliği sağlayacak bilgi seviyesine sahip olma.
2 Gıda Kodeksi ve Standarlarına uygun olarak, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alarak, gıda güvenliği, ekonomisi ve verimliliği değerlendirerek gıda proseslerinin dizaynı için yeterli bilgiye sahip olmak.
3 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama.
4 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olmak.
5 Gıda endüstrisinin ihtiyaç ve mevcut problemlerinin takip ederek, ülkenin öz kaynaklarından güvenli, kaliteli ve ekonomik ürünler elde etmek için yeni teknolojiler geliştirmek ve bunu ilgili kurum ve sektörle paylaşmak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 0
GT117B Beslenme ve Diyetetik Zorunlu 3 0 0 4
GT113B Genel Kimya I Zorunlu 3 0 0 0
GT109B Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 1 0 4
GT115B Gıda Kimyası I Zorunlu 3 0 0 4
GT107B Gıdalarda Temel İşlemler I Zorunlu 3 0 0 4
GT111B Matematik Zorunlu 3 0 0 4
Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 0
Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 1 0 222. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 0
GT114B Genel Kimya II Zorunlu 3 0 0 0
GT108B Gıda Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 0 3
GT116B Gıda Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 2 1 0 6
GT110B Gıdalarda Temel İşlemler II Zorunlu 3 0 0 4
GT112B Laboratuvar Tekniği Zorunlu 2 0 0 3
MYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 1 0 3
Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 0
Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 2 0 213. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT201B Et ve Ürünleri Teknolojisi I Zorunlu 2 1 0 5
GT209B Gıda Biyoteknolojisi Zorunlu 2 1 0 4
GT211B Gıda Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 3 0 0 6
GT203B Meyve ve Sebze Teknolojisi Zorunlu 2 1 0 4
GT205B Süt Teknolojisi I Zorunlu 2 1 0 5
GT207B Tahıl Teknolojisi I Zorunlu 2 1 0 4
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
Toplam 15 5 0 304. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT202B Et ve Ürünleri Teknolojisi II Zorunlu 2 1 0 5
GT210B Gıda Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 0 0 8
GT204B Meyve ve Sebze Teknolojisi II Zorunlu 2 1 0 3
STJ STAJ Zorunlu 0 0 0 0
GT206B Süt Teknolojisi II Zorunlu 2 1 0 3
GT208B Tahıl Teknolojisi II Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 10 4 0 22GT116B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT116.2B Gıda Sanayi Makinaları Seçmeli 2 1 0 3
GT116.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 1 0 3GT210B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT210.1B Bitkisel Yağ Teknolojisi Seçmeli 2 0 0 2
GT210.4B Gıda Ambalajlama İlkeleri Seçmeli 2 0 0 2
GT210.6B Gıda Zararlıları Seçmeli 2 0 0 2
GT210.3B İçecek Teknolojisi Seçmeli 2 0 0 2
GT210.5B Mesleki İngilizce II Seçmeli 2 0 0 2
GT210.2B Özel Gıdalar Seçmeli 2 0 0 2GT211B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT211.1B Apiterapi Seçmeli 3 0 0 3
GT211.3B Fermantasyon Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 3
GT211.2B Gıda Katkı Maddeleri Seçmeli 3 0 0 3
GT211.5B Hijyen ve Sanitasyon Seçmeli 3 0 0 3
GT211.4B Mesleki İngilizce I Seçmeli 3 0 0 3
GT211.6B Organik Gıda ve Tarım Seçmeli 3 0 0 3Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2