Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Program Çıktıları

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 0
Y103B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 0
LVS113B2 Genel Biyokimya Zorunlu 2 2 0 0
LVS109B2 Genel Zootekni Zorunlu 3 0 0 0
LVS111B2 Genetik Zorunlu 2 1 0 0
LVS113B Hücre Kimyası Zorunlu 3 0 0 0
LVS115B Matematik Zorunlu 3 0 0 0
LVS107B Temel Veteriner Anatomi Zorunlu 3 0 0 0
LVS111B Temel Veteriner Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 0
LVS117B Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Zorunlu 3 0 0 0
LVS109B Temel Zootekni Zorunlu 3 0 0 0
Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 0
Y101B2 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 0
LVS107B2 Veteriner Anatomi Zorunlu 2 1 0 0
LVS115B2 Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Zorunlu 2 1 0 0
Y105B2 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 41 5 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y104B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 0
Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 0
LVS114B2 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 1 0 0
LVS110B2 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 2 1 0 0
LVS110B Hijyen ve Sanitasyon Zorunlu 3 0 0 0
LVS116B Laborant ve Veteriner Sağlık Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 2 0 0 0
MYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 1 0 0
MYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 1 0 0
LVS112B Ruminant Hayvanların Beslenmesi Zorunlu 3 0 0 0
LVS108B Temel Veteriner Parazitoloji Zorunlu 3 0 0 0
Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 0
Y102B2 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 0
LVS116B2 Veteriner Fizyoloji Zorunlu 3 0 0 0
LVS108B2 Veteriner Parazitoloji Zorunlu 2 1 0 0
LVS114B Veterinerlik ve Laborant Teknikleri Prensipleri Zorunlu 3 0 0 0
LVS112B2 Veterinerlik ve Laborant Teknikleri Prensipleri Zorunlu 2 1 0 0
Y106B2 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 41 6 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LVS205B2 Farmakoloji Zorunlu 2 1 0 0
LVS209B2 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 3 0 0 0
LVS211B Laborant ve Veteriner Sağlık Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 3 0 0 0
LVS211B2 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 3 0 0 0
LVS207B2 Suni Tohumlama ve Doğum Bilgisi Zorunlu 2 1 0 0
LVS201B Temel Sürü Sağlığı Yönetimi Zorunlu 2 1 0 0
LVS207B Temel Veteriner Patoloji Zorunlu 3 0 0 0
LVS205B Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme Zorunlu 3 0 0 0
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 0
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 0
LVS203B2 Veteriner Patoloji Zorunlu 2 1 0 0
LVS203B Veterinerlik Hizmetleri Mevzuatı ve Etik Zorunlu 3 0 0 0
LVS209B Veterinerlik Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Zorunlu 2 0 0 0
LVS201B2 Yemler ve Yemleme Bilgisi Zorunlu 2 1 0 0
Toplam 34 5 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LVS204B2 Cerrahi Zorunlu 2 0 0 0
LVS204B Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama Zorunlu 3 0 0 0
LVS208B Gıda Güvenliğinin Temel Prensipleri Zorunlu 3 0 0 0
LVS206B2 Hijyen ve Sanitasyon Zorunlu 2 1 0 0
LVS202B2 Klinik Uygulamalar Zorunlu 2 1 0 0
LVS210B Laborant ve Veteriner Sağlık Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 3 0 0 0
LVS212B Laborant ve Veteriner Sağlık Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 0 0 0
LVS206B Laboratuvar Hayvanlarını Yetiştirme ve Sağlığı Zorunlu 2 1 0 0
LVS208B2 Organik Hayvansal Üretim Zorunlu 2 1 0 0
LVS210B2 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 2 1 0 0
LVSSTAJ Staj Zorunlu 0 0 0 0
STJ STAJ Zorunlu 0 0 0 0
LVS202B Temel Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 26 5 0 0Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS