Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


Bölümümüz 2014 yılında açılmış olup ilk öğrencilerini 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde alarak eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece


Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Turizm ve Otel İşletmeciliği” alanında Ön lisans derecesi ile mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların lise veya dengi okul mezunu olması, ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavdan yeterli puan almış olması gerekir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bayburt Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Bu nedenle Üniversitemizde bir önceki öğrenimde tanınması amacıyla sadece Yabancı dil muafiyet sınavları yapılmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan 120 AKTS’lik dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 diploma notu elde edilmelidir. Ayrıca 30 günlük endüstriye dayalı stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Program Profili


Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının temel hedefi, turizm sektörünün her alanında özellikle konaklama işletmeciliği ve yiyecek içecek işletmeciliği alanlarında istihdam edilebilecek nitelikli profesyoneller yetiştirebilmektir. Bu hedefe bağlı olarak, akademik ve idari personelimiz öğrencilerimizin gerek teorik gerekse uygulama alanlarında en kaliteli eğitimi alabilmeleri için büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Bu programda öğrencilerimize Genel Turizm, Turizm Ekonomisi, Otel İşletmeciliği, Ön büro Yönetimi, Kat Hizmetleri Yönetimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, Menü Planlama, Yiyecek İçecek Servis Teknikleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kongre ve Fuar Organizasyonu vb. dersler verilmekte ve Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve en son teknolojik ekipmanlarla donatılmış Konukevi’nde tüm dersler için uygulama çalışmaları yaptırılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar bütün turizm işletmelerinde, özellikle otel işletmeleri, yiyecek içecek işletmeleri, büyük turistik yolcu gemileri, ziyafet, kongre ve fuar organizasyon şirketlerinde, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İl Müdürlükleri ve Belediyelerde çok kolay iş bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Üst Derece Programlarına Geçiş Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı) sınavından başarılı olmaları koşuluyla alanlarıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültelerinin ilgili lisans programlarına doğrudan sınavsız dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Her öğrenci dönem başında dersler kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlarda değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. Bir dersten (FD) veya (FF) notlarından birini alan öğrenciler o dersi başaramamış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet Şartları Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr. Gör. Miraç İlyas KIVANÇ mirackivanc@bayburt.edu.tr Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı

Bölüm Olanakları


Bölümümüzde dersler 60 kişilik kapasiteye bilgisayar ve projeksiyona sahip sınıflarda ve bilgisayar laboratuvarlarında yürütülmektedir. Bölümümüz öğrencileri kat hizmetleri laboratuvarından, yiyecek içecek laboratuvarından, internet laboratuvarından, kütüphaneden faydalanabilmektedir. Ayrıca çeşitli etkinliklerin yapılabildiği konferans salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

1 Turizm ve otel İşletmeciliği ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 Turizm ve otel İşletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler ve mesleki standartları bilir.
3 Turizm ve otel İşletmelerinin etkilendiği iç ve dış çevresel faktörleri bilir.
4 Otel işletmelerinde verilen konaklama, yeme içme ve diğer hizmetlerin nasıl organize edildiğini ve sunulduğunu bilir.
5 Edindiği teorik ve pratik deneyimle, sektörde karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm üretir.
6 İş yoğunluğu, stres ve baskı altında çalışabilme yeteneğine sahiptir.
7 Turizm ve otel işletmelerinde kullanılan bilgisayar otomasyon sistemlerinin nasıl çalıştığını bilir ve bu sistemleri kullanır.
8 İletişim gücü yüksektir ve ekip çalışmasına uyum sağlar.
9 Okulda ve staj çalışmalarında edindiği yabancı dil bilgisini sektörde kullanır.
10 Olağandışı durumlarda kendi görevi dışında kalan görevleri de yerine getirerek çalışma arkadaşlarına yardım eder.
11 Okulda ve staj çalışmalarında edindiği teorik ve pratik bilgileri sektörde rahatlıkla uygular.
12 Astları ve üstleriyle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
13 Otel işletmelerinde yiyecek içecek departmanı altında yapılan menü planlama, gıda üretimi, mutfak hizmetleri yönetimi, servis hizmetleri, ziyafet organizasyonları uygulamaları bilir ve bu uygulamalarda aktif görev alır.
14 Mesleği ile ilgili yenilikleri sürekli takip eder ve kendini sürekli geliştirir.
15 Ulusal ve etik değerlere bağlıdır, yaptığı çalışmalarda bu değerlere özen gösterir.
16 Rezervasyon alma, oda satışı, müşteri karşılama, hesap işleme, muhasebe ve kayıt işlemlerini bilir ve uygular.
17 Satış pazarlama, kongre ve fuar organizasyonlarında ekip elemanı olarak takım çalışmasına katılır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR111B Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 3
Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
TUR109B Genel Turizm Zorunlu 3 0 0 6
TUR113B Menü Planlama Zorunlu 3 0 0 4
TUR107B Önbüro Hizmetleri Zorunlu 2 1 0 6
TUR115B Turizm Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 5
Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 0
Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 1 0 282. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
MYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 1 0 0
TUR108B Otel İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 6
TUR110B Önbüro İşlemleri II Zorunlu 3 0 0 4
TUR112B Seyahat İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 4
TUR116B Turizm ve Otel İşletmeciliği Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 2 0 0 3
Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 0
Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
TUR114B Yiyecek İçecek Servisi İşlemleri Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 22 1 0 253. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR201B Kat Hizmetleri Zorunlu 2 1 0 5
TUR207B Turizm Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 4
TUR203B Turizm Operasyon ve Seyahat Acenteliği Zorunlu 2 1 0 5
TUR205B Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 4
TUR211B Turizm ve Otel İşletmeciliği Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 3 0 0 6
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
TUR209B Yiyecek İçecek Servisi I Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 17 3 0 304. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR206B Dekorasyon Hizmetleri Zorunlu 2 0 0 2
TUR208B Kongre Fuar Organizasyonu Zorunlu 2 0 0 2
TUR202B Otelcilik Otomasyon Sistemleri Zorunlu 2 1 0 3
TUR204B Önbüroda Raporlama Zorunlu 2 1 0 3
STJ STAJ Zorunlu 0 0 0 8
TUR212B Turizm ve Otel İşletmeciliği Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 3 0 0 6
TUR214B Turizm ve Otel İşletmeciliği Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 0 0 4
TUR210B Yiyecek İçecek Servisi II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 2 0 30TUR116B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR116.1B Kat Hizmetleri Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3TUR211B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR211.1B Genel Alan Kontrolü Seçmeli 3 0 0 3
TUR211.2B İş Sağlığı ve İş Güvenliği Seçmeli 3 0 0 3TUR212B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR212.2B Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 0 3
TUR212.1B Reaksiyon Ve Animasyon Yönetimi Seçmeli 3 0 0 3TUR214B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TUR214.1B Kalite Güvence ve Standartları Seçmeli 2 0 0 2
TUR214.2B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 2Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2