Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


Bölümümüzde şu an aktif olarak Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı açık bulunmaktadır. Bölümümüzde 3 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece


Bu programı başarı ile tamamlayanlara Büro Yönetimi ve Yönetici Sekreterliği önlisans diploması verilir. Mezunlarımız Yönetici Sekreteri unvanı alır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların lise ve dengi okul mezun olması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı almış olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitemizde bir önceki öğrenimde tanınması amacı ile yalnızca Yabancı Dil muafiyet sınavları yapılmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda başarılı olabilmek için, mevcut olan 120 AKTS'lik dersleri tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 diploma notu elde etmek gerekir.

Program Profili


Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünün amacı, hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, en az bir yabancı dil bilen, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, yazıları on parmakla ve bakmadan hızlı yazabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pekçok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavında başarılı olmaları durumunda; Büro Yönetimi Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri programlarına geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kuralları bölümündeki koşullar yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kuralları bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr. Gör. Mehmet KAPUSIZOĞLU mkapusiz@bayburt.edu.tr Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Bölüm Olanakları


Bölümümüze ait Bilgisayar Laboratuarlarında öğrenciler aldıkları derslerin uygulamalarını yapabilmektedirler.

Program Çıktıları

1 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir
2 Karar, uygulama ve davranışlarında Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4 Öğrenci kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
6 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
7 Örgüt/Kurum, İş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır
8 Değişime, yeniliğe ve takım çalışmasına açıktır.
9 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
11 Öğrenci çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
13 Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
14 Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) Yabancı Dil bilgisine sahiptir.
15 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
BY111B Büro Yönetimi Zorunlu 2 1 0 5
BY117B Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 3 0 0 6
BY107B Genel Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
BY115B Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Zorunlu 2 0 0 0
BY113B Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 3
BY109B Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 3
Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 1 0 272. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
BY112B Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri Zorunlu 2 1 0 4
BY108B Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 0
BY114B Kamu ve Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3
BY110B Klavye Teknikleri Zorunlu 2 2 0 0
MYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 1 0 0
Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
BY116B Yönetici Asistanlığı Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 20 6 0 183. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BY203B Bilgi Yönetimi Zorunlu 3 0 0 4
BY201B Bilgisayar Büro Programları Zorunlu 2 2 0 5
BY211B Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 3 0 0 0
BY213B Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 2 0 0 0
BY215B Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 0 6 0 0
BY209B Etkili ve Güzel Konuşma Zorunlu 2 0 0 2
BY207B Genel Muhasebe Zorunlu 4 0 0 4
BY205B Örgütsel Davranış Zorunlu 2 0 0 2
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 0
Toplam 20 8 0 174. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BY212B Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli 2 1 0 0
BY214B Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu VI Seçmeli 0 6 0 0
BY206B Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2
BY208B İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2
BY202B Mesleki Yazışmalar Zorunlu 2 2 0 4
STJ STAJ Zorunlu 0 0 0 8
BY204B Teknoloji Kullanımı Zorunlu 2 1 0 0
BY210B Toplantı Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 12 10 0 18BY117B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BY1171B Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
BY1172B Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2