Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kabul ve Kayıt Koşulları


Programa iki şekilde öğrenci alınmaktadır. 1- Adayların lise veya dengi okul mezun olması ve ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavdan yeterli puan almış olması gerekir. 2- Adaylar Ticaret Meslek Lisesi Pazarlama Programı mezunu ise sınavsız geçiş yapabilirler.

Program Profili


Pazarlama programının amacı, teorik ve sektöre ilişkin pratik bilgilerle donanmış ara elemanlar yetiştirmektir. Programda, günümüz iş dünyasına ihtiyaç duyduğu ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, marka, hedef pazar analizi, stratejilerin belirlenmesi, pazarlama araştırmaları, reklam, internette pazarlama, uluslararası pazarlama gibi konularda teorik ve uygulamaya yönelik eğitim verilmektedir.

Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Pazarlama dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar "Pazarlama Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitemizde bir önceki öğrenimde tanınması amacıyla yalnızca Yabancı Dil muafiyet sınavları yapılmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan 120 AKTS lik dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 diploma notu elde edilmelidir. Ayrıca 40 günlük toplam endüstriye dayalı stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız KPSS’ den yeterli puanı aldıkları durumda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Bu program, öğrencilerin pazarlama alanında bir uzman olabilmeleri için gerekli temel koşulları sağlar. Bu programı başarıyla bitirenler şirketlerde satış elemanı, satış temsilcisi, satış yöneticisi veya halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında müşteri temsilcisi olarak görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Dikey geçişle devam edebilecekleri alanlar; İşletme, İşletme- Ekonomi, İşletme Enformatiği, Pazarlama, Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Uluslararası İşletme, İşletme Enformatiği, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Lojistik Yönetimi, İletişim, İletişim Bilimleri, Pazarlama Öğretmenliği programlarıdır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınav ve bir de final sınavı yapılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan 120 AKTS lik dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 diploma notu elde edilmelidir. Ayrıca 40 günlük toplam endüstriye dayalı stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Yrd.Doç.Dr.M.İhsan ÇUBUKCU icubukcu@bayburt.edu.tr Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı

Bölüm Olanakları


Bölümümüze ait bilgisayar laboratuarında öğrencilerimiz aldıkları derslerin uygulamalarını yapmaktadırlar.

Kuruluş


Pazarlama Programı 1996 yılında açılmış ve aynı yıl öğrenci almıştır.Programda 3 öğretim elemanı ve 53 öğrenci vardır.

Program Çıktıları

1 Pazarlama ve Reklamcılık alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Karar, uygulama ve davranışlarda Pazarlama ve Reklamcılık alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3 Pazarlama ve Reklamcılık alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
6 Pazarlama ve Reklamcılık alanıyla ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
7 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
8 Pazarlama ve Reklamcılık süreçlerini kavrayıp, yetkinliğe sahip olup bu işlemleri kendi adına gerçekleştirebilir.
9 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
11 Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
13 Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
14 Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
15 Değişime ve yeniliğe açıktır.
16 Pazarlama ve Reklamcılık alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
PP111B Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 0
PP109B Pazarlama İlkeleri Zorunlu 5 0 0 6
PP115B Pazarlama Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 2 0 0 4
PP113B Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 3
PP107B Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 3
Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 0 0 222. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
PP112B Ekonomi Zorunlu 3 0 0 0
PP114B İstatistik Zorunlu 2 0 0 4
MYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 1 0 3
PP116B Pazarlama Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 2 0 0 4
PP108B Pazarlamada İletişim Teknikleri Zorunlu 4 0 0 5
PP110B Tüketici Davranışları Zorunlu 3 0 0 4
Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 0
Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 22 1 0 223. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PP201B Elektronik Pazarlama Zorunlu 2 0 0 3
PP213B Global Pazarlama Zorunlu 2 0 0 3
PP211B Marka Yönetimi Zorunlu 3 0 0 4
PP205B Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 0 0 3
PP209B Pazarlama Araştırması Zorunlu 3 0 0 4
PP207B Pazarlama Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 3
PP215B Pazarlama Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 2 0 0 3
PP203B Satış Yönetimi Zorunlu 3 0 0 4
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
Toplam 21 0 0 294. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PP208B İhracat Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2
PP212B Pazarlama Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 0 0 3
PP206B Perakende Yönetimi Zorunlu 3 0 0 0
PP202B Satış Gücü Eğitimi Zorunlu 4 0 0 4
PP204B Satış Saha Planlaması Zorunlu 2 0 0 2
STJ STAJ Zorunlu 0 0 0 0
PP210B Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 0 0 13PP115B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PP1151B Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 0 0 4
PP1152B Muhasebe Seçmeli 4 0 0 4PP116B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PP1161B İletişim Seçmeli 2 0 0 0
PP1162B Kalite Güvencesi ve Standartları Seçmeli 3 0 0 4PP215B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PP2151B Girişimcilik I Seçmeli 2 0 0 3
PP2152B Kalite Yönetim Sistemleri Seçmeli 2 0 0 3PP212B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PP2121B Girişimcilik II Seçmeli 2 0 0 0
PP2122B Halkla İlişkiler Seçmeli 2 0 0 2
PP2123B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3
PP2124B Uluslararası Lojistik Seçmeli 2 0 0 0Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2