Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


Pazarlama Programı İkinci öğretim 2009 yılında ilk öğrencilerini almış ancak 2010 yılında, yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığından YÖK tarafından kapatılmıştır.

Program Çıktıları

1 Pazarlama ve Reklamcılık alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Karar, uygulama ve davranışlarda Pazarlama ve Reklamcılık alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3 Pazarlama ve Reklamcılık alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
6 Pazarlama ve Reklamcılık alanıyla ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
7 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
8 Pazarlama ve Reklamcılık süreçlerini kavrayıp, yetkinliğe sahip olup bu işlemleri kendi adına gerçekleştirebilir.
9 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
11 Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
13 Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
14 Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
15 Değişime ve yeniliğe açıktır.
16 Pazarlama ve Reklamcılık alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 0Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2