Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


Dış Ticaret Programı 1998 yılında açılmış ve aynı yıl öğrenci almıştır.Programda 3 öğretim elemanı ve 95 öğrenci vardır.

Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Dış Ticaret dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar "Dış Ticaret Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Programa iki şekilde öğrenci alınmaktadır. 1- Adayların lise veya dengi okul mezun olması ve ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavdan yeterli puan almış olması gerekir. 2- Adaylar Ticaret Meslek Lisesi Dış Ticaret Programı mezunu ise sınavsız geçiş yapabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitemizde bir önceki öğrenimde tanınması amacıyla yalnızca Yabancı Dil muafiyet sınavları yapılmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan 120 AKTS lik dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 diploma notu elde edilmelidir. Ayrıca 30 günlük toplam endüstriye dayalı stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Program Profili


Dış Ticaret Programı; iş hayatı ile ilgili olarak; gümrüklerde, dış ticaret firmalarında ve şirketlerin pazarlama ve dış ticaret, ithalat ve ihracat departmanlarında görev alacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uygun nitelikli Dış Ticaret Elemanlarını yetiştirmeyi amaçlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız KPSS’ den yeterli puanı aldıkları durumda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Dış Ticaret Programı mezunları; özel sektörde faaliyet gösteren dış ticaret şirketlerinde, gümrüklerde ve şirketlerin pazarlama ve dış ticaret, ithalat ve ihracat departmanlarında iş olanaklarına sahip olabilirler veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezunlarımız, ÖSYM tarafından yapılan DGS Sınavında başarılı olmaları durumunda Uluslararası Ticaret, İktisat, Ekonomi, İşletme-İktisat, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi ve Finans, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınav ve bir de final sınavı yapılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan 120 AKTS lik dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 diploma notu elde edilmelidir. Ayrıca 30 günlük toplam endüstriye dayalı stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr. Gör. İlyas Kays İMAMOĞLU imamoglu@bayburt.edu.tr Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölüm Başkanı

Bölüm Olanakları


Bölümümüze ait bilgisayar laboratuarında öğrencilerimiz aldıkları derslerin uygulamalarını yapmaktadırlar.

Program Çıktıları

1 Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Karar, uygulama ve davranışlarda Dış Ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3 Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
6 Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
7 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
8 İthalat ve ihracat kavramlarını kavrayıp, yetkinliğe sahip olup bu işlemleri kendi adına gerçekleştirebilir.
9 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
11 Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
13 Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
14 Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
15 Değişime ve yeniliğe açıktır.
16 Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
DT113B Dış Ticaret İşlemleri I Zorunlu 3 0 0 3
DT119B Dış Ticaret Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 2 0 0 2
DT109B Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 4
DT115B Genel Muhasebe I Zorunlu 4 0 0 6
DT107B Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
DT111B Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2
DT117B Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 3
Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 25 0 0 302. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
DT112B Dış Ticaret İşlemleri II Zorunlu 3 0 0 4
DT118B Dış Ticaret Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 2 0 0 2
DT114B Genel Muhasebe II Zorunlu 4 0 0 6
DT110B İstatistik Zorunlu 2 0 0 3
DT108B Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
MYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 1 0 3
DT116B Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2
Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 1 0 303. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DT205B Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3
DT211B Dış Ticaret Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 4 0 0 8
DT213B Dış Ticaret Seçmeli Ders Grubu III (2. Grup) Seçmeli 2 0 0 3
DT207B Gümrük İşlemleri Zorunlu 3 0 0 3
DT209B Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Zorunlu 2 0 0 3
DT201B Uluslararası İktisat Zorunlu 3 0 0 4
DT203B Uluslararası Pazarlama Zorunlu 2 0 0 4
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
Toplam 21 0 0 304. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DT206B Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri Zorunlu 2 0 0 2
DT212B Dış Ticaret Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 3 1 0 4
DT214B Dış Ticaret Seçmeli Ders Grubu IV (2. Grup) Seçmeli 2 0 0 6
DT208B İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2
DT202B Lojistik Zorunlu 3 0 0 3
DT210B Serbest Bölgeler Zorunlu 2 0 0 2
STJ STAJ Zorunlu 0 0 0 8
DT204B Uluslararası Finansman Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 17 1 0 30DT119B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSDT118B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSDT211B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSDT213B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSDT214B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSDT212B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSÜniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2