Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


Bölümümüz 1998 yılında Bayburt meslek yüksek okulu bünyesinde ‘’Laboratuvar’’ ismiyle kurulmuştur. Daha sonraları bölümün adı kimya teknolojisi olarak değiştirilmiştir. Kimya teknolojisi programında üç öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi olmak üzere toplam dört öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümde toplam 96 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

Kazanılan Derece


Bu programı başarı ile bitiren öğrenciler "Kimya Teknikeri" ünvanını almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Meslek liselerinin; Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacıcılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayii Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Boya Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar "Kimya Teknolojisi" ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Kimya teknikeri olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, Dikkatini uzun süre bir noktada yoğunlaştırabilen, Tedbirli ve dikkatli çalışan , Yönergelere bağlı çalışabilen, Gerektiğinde bir sorunu ele alıp çözebilen, Görme, işitme, koku alma ve konuşma gibi özrü bulunmayan, Kimyasal maddelerle ilgili herhangi sağlık sorunu olmayan kimseler olmaları gerekmektedir. Kimyasal Teknolojiler programı farklı sektörlerdeki çeşitli teknisyen işleri için gerekli olan bilgi ve becerilerini geliştirerek öğrencileri kimya teknolojisi alanında kariyer için hazırlayacak laboratuar tabanlı bir programdır. Öğrenciler, sanayide kimya teknikeri olarak karşılaşabilecekleri sorunların çözümü için problem çözme ve eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirecek önemli teknikler ve el becerileri öğreneceklerdir. Kimya teknisyenleri için önemli nitelikler olan, kimya ve matematik bilmek, cihaz kullanımı ve çeşitli standart laboratuvar donanımını bilmek, laboratuar güvenlik prosedürleri bilmek gibi sağlam bir arka planları vardır. Yazılı ve sözlü iletişim becerileri ve bilgisayar kullanımı da önemlidir.

Program Profili


Bölümümüz 1998 yılında Bayburt meslek yüksek okulu bünyesinde ‘’Laboratuvar’’ ismiyle kurulmuştur. Daha sonraları bölümün adı kimya teknolojisi olarak değiştirilmiştir. Kimya teknolojisi programında üç öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi olmak üzere toplam dört öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümde toplam 96 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız genellikle çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarındaki laboratuvarlarda, Kimyasal dönüşüm ve/veya üretim yapan fabrikalarda ve bu fabrikalara ait laboratuarlarda, Gıda üretimi yapan çeşitli işletmelerde bulunan laboratuvarlarda, hastane laboratuvarları ve özel sağlık kurumlarında görev yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavında başarılı olmaları halinde Fakültelerin Kimya, Kimya Mühendisliği ve Çevre mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere her yarıyıl için, tarihleri üniversitemiz yönetimi tarafından belirlenen sınav dönemlerinde 2 arasınav ve bir dönem sonu sınavı uygulanmaktadır. Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmeleri için bu sınavlardan 50 veya üzerinde bir ortalamaya ulaşmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca dönem sonu sınavında 45 puanı geçmiş olmaları gerekmektedir. Dönem sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için dönem sonu sınavlarını hemen müteakip bütünleme sınavı hakkı verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerimiz dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için müfredatta öngörülen dersleri almak koşuluyla Ders kredisini tamamlamak zorundadırlar. Bu dersler için tarihleri her dönemin, dönem başında akademik takvim ile belirlenen zaman aralıklarında yapılan 2 arasınav ve her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Bunların dışında dönem sonu sınavında başarısız olanlar için uygulanan bütünleme sınavı vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin her biri 30 iş günü olan başarılı iki staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Bölümü 69100 BAYBURT Tel: 0 458 2114684 Program Başkanı: Öğr. Gör. İbrahim Hakkı KARAKAŞ ihkarakas@bayburt.edu.tr

Bölüm Olanakları


Bölümümüzde üç öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi olmak üzere toplam dört öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümümüzde 1. ve 2. Sınıflarda toplam 76 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Bölümüze ait kimya teknolojisi laboratuvarında öğrencilerimiz özellikle Analitik kimya, endüstriyel kimya, biyokimya ve organik kimya alanlarında deneyler yapabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimize kütüphane, bilgisayar ve internet imkanları sunulmaktadır. Öğrencilerimize Mesleki teknik geziler ve sosyal amaçlı programlarda düzenlenmektedir.

Program Çıktıları

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 0Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS