Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


İşletme Yönetimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi senatosunca alınan kararla 12.12.1990 kurulan Bayburt Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2006-2007 Eğitim-öğretim yılında İşletme bölümü adı altında öğretime başlamıştır. 2008 yılında Bayburt Üniversitesinin kurulmasıyla beraber 2009-2010 yılından itibaren eğitim- öğretim faaliyetlerini Bayburt Üniversitesi bünyesinde devam ettirmektedir.

Kazanılan Derece


Öğrenciler , müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “İşletme Yönetimi” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler. 4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Programımıza kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


1. İşletmecilik alanında bir problemi anlamalı ve yorumlayabilmeli 2. Bir işletmenin belirli bir alanında çalışabilmek ve kısmen uzmanlaşabilmek 3. Kendi yeterliklerinin farkında olabilmek 4. Önerilen çözümü savunabilmeli 5. Problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını bilmeli

Program Profili


Programın amacı, İşletme alanında ara eleman yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca İşletmecilik ve yönetim alanında bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere Önlisans diploması verilmektedir. Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak ilgili alanlarda uzmanlar yetiştirmektir. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, alanında çalışma yapabilmek için temel becerileri oluşturur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İşletme Yönetimi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Kamu kurumlarının ve özel firmaların İşletme ve Yönetim departmanlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Önlisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili Üniversitelerin Lisans böümlerine devam etmeleri mümkündür. DGS ile devam edilebilecek lisans bölümleri: Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetim,i Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir. Mazeret sınavı, mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları


İşletme Yönetimi Bölümünden mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır: İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmak zorunludur. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Mezun olan öğrenciye İşletme Yönetimiprogramında ön lisans diploması verilir. 1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı ve AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. Turğut POLAT Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksekokulu ,B Blok ,İşletme Yönetimi Programı 69000 BAYBURT Eposta: tpolat@bayburt.edu.tr Tel: +90 458 2116400/22 Faks:+90 458 2116401

Bölüm Olanakları


İşletme Yönetimi programında yer alan öğrencilerimiz, iki yıllık öğrenimleri süresince İşletme ve Yönetim alanındaki güncel gelişmeleri inceler. Bu çalışmalarda Bilgisayar laboratuarlarından yararlanabilirler.

Program Çıktıları

1 İşletme Yönetimi alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Yeni Program Çıktısı
3 Karar, uygulama ve davranışlarda İşletme Yönetimi alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
4 İşletme Yönetimi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7 İşletme Yönetimi alanıyla ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
9 İşletme Yönetimi ve İşletmecilik alanıyla ilgili kavramları kavrayıp çalışma hayatında kullanır.
10 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
12 Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
13 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
14 Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
15 Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
16 Değişime ve yeniliğe açıktır.
17 İşletme Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
İP111B Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 4
İP109B Genel Muhasebe I Zorunlu 4 0 0 6
İP115B İşletme Yönetimi Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 0 0 0 9
İP107B Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3
İP113B Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2
Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 0 0 302. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
İP110B Genel Muhasebe II Zorunlu 4 0 0 6
İP116B İşletme Yönetimi Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 2 0 0 6
İP114B Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2
İP108B Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
MYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 1 0 3
İP112B Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 3
Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 1 0 303. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İP207B Bilgisayarlı Muhasebe Zorunlu 3 0 0 4
İP203B Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 0 4
İP211B İşletme Yönetimi Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 2 0 0 3
İP213B İşletme Yönetimi Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 0 0 4
İP209B Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 4
İP201B Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 0 4
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
İP205B Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 21 0 0 304. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İP210B E-Ticaret Zorunlu 2 0 0 0
İP202B İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 4 0 0 4
İP206B İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2
İP214B İşletme Yönetimi Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli 2 0 0 3
STJ STAJ Zorunlu 0 0 0 8
İP212B Ticari Belgeler Zorunlu 2 0 0 3
İP204B Üretim Yönetimi Zorunlu 4 0 0 4
İP208B Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 19 0 0 28İP115B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İP1153B Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
İP1152B Halkla İlişkiler Seçmeli 2 0 0 3
İP1151B Ticari Matematik Seçmeli 2 0 0 3İP116B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İP1162B İletişim Seçmeli 2 0 0 3
İP1161B İstatistik Seçmeli 2 0 0 3
İP1163B Para ve Banka Seçmeli 2 0 0 3
İP1164B Stratejik Yönetim Seçmeli 2 0 0 0İP211B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İP2111B Girişimcilik I Seçmeli 2 0 0 3
İP2112B Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3İP213B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İP2131B Dış Ticaret İşlemleri Seçmeli 2 0 0 4
İP2132B Vergi Hukuku Seçmeli 2 0 0 4İP214B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İP2141B Girişimcilik II Seçmeli 2 0 0 3
İP2142B Toplantı Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2