Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Öğrenciler, müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “İşletme Yönetimi” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler. 4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Programımıza kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Önlisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili Üniversitelerin Lisans böümlerine devam etmeleri mümkündür. DGS ile devam edilebilecek lisans bölümleri: Bankacılık Bankacılık ve Sigortacılık ,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ,İşletme ,İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği ,İşletme Öğretmenliği ,İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ,Sermaye Piyasası ,Sigortacılık ,Sigortacılık ve Risk Yönetimi ,Uluslararası Finans ,Uluslararası İşletmecilik ,Uluslararası Ticaret ,Uluslararası Ticaret ve Finansman ,Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri

Mezuniyet Koşulları


İşletme Yönetimi Bölümünden mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır: İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 40 iş günü staj yapmak zorunludur. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Mezun olan öğrenciye İşletme Yönetimi programında ön lisans diploması verilir. 1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı ve AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. İlyas Kays İMAMOĞLU Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksekokulu ,B Blok ,İşletme Yönetimi Programı 69000 BAYBURT Eposta: imamoglu@bayburt.edu.tr Tel: +90 458 2116400/22 Faks:+90 458 2116401

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Bölüm Olanakları


İşletme Yönetimi programında yer alan öğrencilerimiz, iki yıllık öğrenimleri süresince İşletme ve Yönetim alanındaki güncel gelişmeleri inceler. Bu çalışmalarda Bilgisayar laboratuarlarından yararlanabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir. Mazeret sınavı, mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İşletme Yönetimi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Kamu kurumlarının ve özel firmaların İşletme ve Yönetim departmanlarında istihdam edilirler.

Program Profili


Programın amacı, İşletme alanında ara eleman yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca İşletmecilik ve yönetim alanında bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere Önlisans diploması verilmektedir. Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak ilgili alanlarda uzmanlar yetiştirmektir. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, alanında çalışma yapabilmek için temel becerileri oluşturur.

Kuruluş


2008 yılında Bayburt Üniversitesinin kurulmasıyla beraber 2009-2010 yılından itibaren eğitim- öğretim faaliyetlerini Bayburt Üniversitesi bünyesinde devam ettirmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


1. İşletmecilik alanında bir problemi anlamalı ve yorumlayabilmeli 2. Bir işletmenin belirli bir alanında çalışabilmek ve kısmen uzmanlaşabilmek 3. Kendi yeterliklerinin farkında olabilmek 4. Önerilen çözümü savunabilmeli 5. Problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını bilmeli

Program Çıktıları

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Toplam 0 0 0 0Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS