Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yükekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, 2002 yılı eğitim ve öğretim döneminde Üniversite Senatosunun kararı ile kurulmuş ve eğitim-öğretime başlamıştır. 2010-2011 güz döneminde birinci öğretim programı açılmış olup 2013 itibari ile bölümde 132 öğrenci bulunmaktadır. Programların kontenjanları 35 olup her sene toplamda 70 öğrenci almaktadır.

Kazanılan Derece


Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Bayburt Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Programa öğrenci kabulü “Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü ve Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 iş günü zorunlu stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili


Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli ve insanlığa faydalı, milli ve manevi değerlere saygılı ve bağlı birer BİLGİSAYAR PROGRAMCISI ve BİLGİSAYAR TEKNİKERİ yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda veritabanı yöneticiliği, web tasarım, programlama, 2B/3B tasarımcı ve internet programcılığı alanlarında kendilerini gösterebilecekleri görülmektedir. Buna göre Bilgisayar Programcılığı Programı mezunu öğrenciler; Özel sektörde; firmalarda web tasarım ve programcısı, veri tabanı ile alakalı işlemlerde görev alacak ara eleman, reklam ajansı ve firmalarda tasarımcı ve animatör, yazılım firmalarının belirli sektörlerinde çalışabilecek programcı olabilirler. Fotoğraf stüdyolarında grafikçi olarak da iş bulabilecekleri gibi aldıkları temel bilgisayar çözümleri ve yöntemleri düşünülürse kendilerine ait iş yeri açabilir, eleman çalıştırabilir veya başka bir bilgisayar firmasında servis, bakım bölümlerinde iş bulabilirler. Bilgisayar ofis işlemlerinde donanımlı oldukları için bilgisayar operatörlüğü işlerinde muhtemel tüm iş sektöründe çalışma imkânları bulunmaktadır. Bilgisayar Programcılığı mezunu öğrenciler kamu kuruluşlarında; alabilecekleri KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Özellikle belediyelere ait veri girişleri, ofis işlemleri, alt yapı ve teknik destek, web bilişim bölümleri veya sekreterlik gibi işlemlerde ara veya ana eleman olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları ve yeterli not ortalamasına sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim %40 ağırlıklı vize ve %60 ağırlıklı final sınavları ile değerlendirilmektedir. Bayburt Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca not değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adres: Bayburt Üniversitesi BayburtMeslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 69000/Merkez/BAYBURT Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Doruk AYBERKİN Tel: 0458 2114683-84 - 2140 Faks: 0458 211 46 82 E-mail: doruk@bayburt.edu.tr AKTS/Erasmus Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. M.Barış TABAKÇIOĞLU Tel: 0458 2114683-84 - 2141 Faks: 0458 211 46 82 E-mail: mbtabakcioglu@bayburt.edu.tr

Bölüm Olanakları


Ağırlıklı olarak Bilgisayar Teknolojileri Bölümü tarafından kullanılan, günümüz şartlarına uygun 30’ar bilgisayar barındıran iki bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Serbest çalışma zamanları için programlanan laboratuarlar hafta içi ve hafta sonları öğrencilerin çalışmaları için açıktır. Teorik dersler için 2 adet derslik ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir. 1 adet elektrik-elektronik laboratuarı dersler için kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

1 Problem çözümü algoritma ve akış şemaları oluşturup, programlar yazabilme
2 Görsel, nesne tabanlı programlama dillerini kullanarak görsel programlar yazabilme
3 Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit ve çözüm becerisi kazanabilme
4 Program yazımında kullanılan editör ve derleyicileri kurup, yönetebilme
5 Kullanıcı ve sunucu taraflı dinamik web sayfaları yapabilme
6 Kullanıcı ve sunucu taraflı veri tabanı tasarlayıp ve yönetebilme
7 Ağlar hakkında genel bilgiye sahip olur, her türlü bilgisayar ağını kurup, yönetebilme
8 Problem tanımlama, uygun araştırma teknik ve yöntemlerini uygulama, veri toplama ve analiz edebilme
9 Kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kurabilme, yönetebilme
10 Yazılı ve sözlü genel ve teknik iletişim kurallarını ve etkin iletişim becerilerini kullanabilme
11 Bilgisayar kontrollü cihaz kontrolleri için gerekli temel elemanları tanıyabilme
12 Görsel ve işitsel materyaller içeren etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlayabilme, geliştirebilme ve uygulamak için multimedya yazılım programlarını kullanabilme
13 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme
14 Programlama dilleri ile bilgisayara bağlı cihazları kontrol edebilme
15 Temel ofis yazılımlarını ve bilgisayar yardımıyla tasarım yazılımlarını kullanabilme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
BT113B Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 2 2 0 6
BT115B Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 2 2 0 4
BT107B Matematik I Zorunlu 3 0 0 3
BT109B Programlama Temelleri Zorunlu 2 2 0 6
Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
BT111B Veri Tabanı ve Yönetimi Zorunlu 2 2 0 5
Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 8 0 302. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BT114B Ağ Temelleri Zorunlu 2 0 0 2
Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
BT118B Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 2 0 0 2
BT112B Grafik ve Animasyon I Zorunlu 2 1 0 3
BT108B Matematik II Zorunlu 3 0 0 3
MYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 1 0 3
BT116B Nesne Tabanlı Programlama I Zorunlu 2 2 0 5
Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
BT110B Veri Tabanı I Zorunlu 2 2 0 4
Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 6 0 283. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BT213B Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 2 1 0 3
BT207B Görsel Programlama I Zorunlu 2 2 0 4
BT201B İnternet Programcılığı I Zorunlu 2 2 0 6
BT211B Nesne Tabanlı Programlama II Zorunlu 2 2 0 5
BT209B Sunucu İşletim Sistemi Zorunlu 2 1 0 3
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
BT205B Veri Tabanı II Zorunlu 2 2 0 4
BT203B Web Tasarımının Temelleri Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 16 11 0 304. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BT212B Bilgisayar Seçmeli Ders Grubu IV (2. Grup) Seçmeli 1 1 0 2
BT210B Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 2 0 6
BT202B Görsel Programlama II Zorunlu 2 2 0 4
BT206B İçerik Yönetim Sistemi Zorunlu 1 1 0 2
BT204B İnternet Programcılığı II Zorunlu 2 2 0 6
STJ STAJ Zorunlu 0 0 0 8
BT208B Web Projesi Yönetimi Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 9 9 0 30BT113B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BT1131B Ofis Yazılımları Seçmeli 2 2 0 6BT115B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BT1151B Bilgisayar Donanımı Seçmeli 1 1 0 0BT118B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BT1181B Kalite Güvencesi ve Standartları Seçmeli 2 0 0 2
BT1182B Yazılım Mimarileri Seçmeli 2 0 0 2BT213B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BT2131B Sensörler Seçmeli 2 1 0 3BT210B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BT2101B Robotik Seçmeli 2 2 0 6BT212B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BT2121B Meslek Etiği Seçmeli 1 1 0 0Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2