Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2015-2016 yılında Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 40 kişilik kontenjanıyla eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece


Tıp Laboratuvarı Teknikeri

Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise ve dengi okul mezunu olmak ve ÖSYM tarafından başarılı bulunup ilgili bölüme yerleştirilmiş olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Program Profili


Bu programda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında teknik eleman yetiştirilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık veya kamu kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler. Bunun yanı sıra özel laboratuvarlarda da istihdamları mümkündür.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoenformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bayburt Üniversitesi ön lisans ve lisan eğitim öğretim yönetmeliği ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu staj yönetmeliği dikkate alınarak mezuniyet şartları gerçekleştirilir.

Mezuniyet Koşulları


Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 1. veya 2. sınıfın sonunda 30 işgünlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü 69000 / Bayburt (Yrd. Doç. Dr. Sinan BAYRAM)

Bölüm Olanakları


Öğretim dili Türkçe olup, Kontenjan sayısı 40’dir. Hazırlık programı yoktur. Dersler okul dershanelerinde yapılmaktadır. Alan Uygulamaları ise Sağlık Bakanlığına bağlı Bayburt devlet hastanesi laboratuvarlarında yapılacaktır.

Program Çıktıları

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
2 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanmak
3 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
4 Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek
5 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak
8 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışmak
9 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek
10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
12 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetmek
13 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak
14 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
15 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TL109B Anatomi Zorunlu 2 0 0 5
TL103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
TL117B Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 0 3
TL107B Genel Biyoloji Zorunlu 3 0 0 5
TL113B Laboratuvar Aletleri Zorunlu 2 0 0 3
TL111B Laboratuvar Kimyası Zorunlu 3 0 0 5
TL115B Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 3
TL101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
TL105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 0 0 302. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TL104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
TL112B Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 4
TL110B Klinik Biyokimya Zorunlu 3 2 0 4
TL114B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 2 0 0 4
TLSTAJB Staj Zorunlu 0 8 0 8
TL108B Tıbbi Biyoloji ve Genetik Zorunlu 2 3 0 4
TL102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
TL106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 13 0 303. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TL203B Hematoloji Zorunlu 2 0 0 5
TL207B İmmünolojik Yöntemler Zorunlu 2 0 0 5
TL205B Mesleki Uygulama I Zorunlu 0 8 0 8
TL209B Seçmeli Ders grubu II Seçmeli 2 0 0 3
TL211B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 2 0 0 2
TL201B Tıbbi Mikrobiyoloji Zorunlu 2 3 0 5
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
Toplam 12 11 0 304. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TL204B Histoloji ve Pataloji Zorunlu 2 0 0 4
TL206B Mesleki Uygulama II Zorunlu 0 8 0 8
SHMSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 3
TL202B Parazitoloji Zorunlu 2 0 0 4
TL208B Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 0 0 4
TL210B Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli 2 0 0 4
TL212B Seçmeli Ders Grubu VI Seçmeli 2 0 0 3
Toplam 12 8 0 30TL114B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TL114.1B İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 0 4TL209B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TL209.1B Moleküler Biyolojik Yöntemler Seçmeli 2 0 0 3TL211B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TL211.1B Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 2TL208B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TL208.1B İlk Yardım Seçmeli 2 0 0 4TL210B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TL210.1B Hastalıklar Bilgisi Seçmeli 2 0 0 4TL212B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TL212.1B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 0 3Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2