Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


Optisyenlik Programı, 2015-2016 yılında Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 40 kişilik kontenjanıyla eğitim ve öğretim vermeye başlamak amacıyla kurulmustur.

Kazanılan Derece


Öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciye ''Sağlık Teknikerliği'' ön lisans diploması ve optisyen ünvanı verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Optisyenlik programına; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YGS puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan derslerin tümünden başarıyla geçmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak zorundadır.

Program Profili


Görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi konusunda optik gereçleri tedarik edebilecek ve hastaya uygulanmasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş Yüksekokul mezunu kalifiye sağlık elemanları yetiştirerek eğitimli ve donanımlı sağlık personeli ihtiyacını gidermek.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Optisyenlik Programını başarıyla tamamlayan kişi optisyen ünvanına sahip olur. Bir optisyen ise Gözlükçülük Ruhsatnamesi, Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi ve Mesul Müdür olabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Optisyenlik ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Fizik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bayburt üniversitesi ön lisans ve lisan eğitim öğretim yönetmeliği ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu staj yönetmeliği dikkate alınarak mezuniyet şartları gerçekleştirilir.

Mezuniyet Koşulları


Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 1. veya 2. sınıfın sonunda 30´ar işgünlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Bölüm Olanakları


Öğretim dili Türkçe olup, Kontenjan sayısı 40’tır. Hazırlık programı yoktur. Dersler okul dershanelerinde yapılmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özge ERDEM ABDİOĞLU

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Program Çıktıları

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4 Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
5 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
8 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
9 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
12 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
13 Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
14 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
15 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OP115B Anatomi Zorunlu 2 0 0 3
OP103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
OP117B Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 3
OP109B Geometrik Optik I Zorunlu 2 0 0 5
OP119B İletişim Becerileri Zorunlu 2 0 0 3
OP111B Optisyenliğe Giriş Zorunlu 2 0 0 3
OP107B Temel Fizik Zorunlu 4 0 0 4
OP113B Temel Matematik Zorunlu 2 0 0 3
OP101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
OP105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 0 0 302. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OP104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
OP110B Geometrik Optik II Zorunlu 2 0 0 5
OP108B Optisyenlik Uygulamaları I Zorunlu 2 0 4 9
OP112B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 2 0 0 2
OPSTAJB Staj Zorunlu 0 8 0 8
OP102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
OP106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 12 8 4 303. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OP203B Görme Optiği ve Refraksiyonu I Zorunlu 2 0 0 4
OP205B Göz Hastalıkları ve Kontakt Lensler Zorunlu 4 0 0 4
OP201B Optisyenlik Uygulamaları II Zorunlu 2 0 4 12
OP207B Optisyenlikte Paket Program Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2
OP211B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 2 0 0 2
OP213B Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 0 0 2
OP209B Seçmeli Ders Gurubu II Seçmeli 2 0 0 2
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
Toplam 18 0 4 304. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OP204B Görme Optiği ve Refraksiyonu II Zorunlu 2 0 0 4
SHMSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 3
OP202B Optisyenlik Uygulamaları III Zorunlu 2 0 4 12
OP206B Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli 2 0 0 2
OP208B Seçmeli Ders Grubu VI Seçmeli 2 0 0 2
OP210B Seçmeli Ders Grubu VII Seçmeli 2 0 0 4
OP212B Seçmeli Ders Grubu VIII Seçmeli 2 0 0 3
Toplam 14 0 4 30OP112B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OP112.1B Göz Anatomisi ve Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 2OP209B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OP209.1B Genel Muhasebe Seçmeli 2 0 0 2OP211B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OP211.1B Pazarlama Seçmeli 2 0 0 2OP213B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OP213.1B Davranış Bilimleri Seçmeli 2 0 0 2OP206B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OP206.1B İşletme Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2OP208B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OP208.1B İlkyardım Seçmeli 2 0 0 2OP210B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OP210.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 4OP212B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OP212.1B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 0 3Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2