Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


İlk ve Acil Yardım programı, 2015-2016 yılında Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 35 kişilik kontenjanıyla eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece


Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlk ve Acil Yardım alanında (5. seviye) Ön lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları


İlk ve Acil Yardım programına; önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ortaöğretim Başarı Puanı’na (OÖP) göre Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki Sağlık Meslek Liseleri’nden sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler yerleştirilmektedir. Sağlık Meslek Liseleri’nin Acil Tıp Teknisyenliği ile İlk ve Acil Yardım Teknisyenliği bölümlerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir. 35 kişilik kontenjanın açık kalması durumunda METEB dışından ve YGS-2 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.Bu programa alınacak öğrencilerin, tam teşekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığa sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; kurtarma, taşıma işlerinde yeterli vücut yapısı ve gücüne sahip olmalıdırlar. Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


İlk ve Acil Yardım programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Program Profili


Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları tanıyarak acil bakım uygulayabilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programın eğitim süresi dört yarıyıl (Staj süresi dâhildir.) İkinci ve dördüncü yarıyılların sonunda 30’ar iş günlük staj yaptırılır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Paramedik” unvanı ile çalışırlar. Sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yaparlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerdir. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Paramedik (Sağlık Teknikeri) olarak atanabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


İlk ve Acil Yardım programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ‘ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ’, ‘HEMŞİRELİK’ ve ‘HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ’ lisans programlarına geçiş yapabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bayburt üniversitesi ön lisans ve lisan eğitim öğretim yönetmeliği ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu staj yönetmeliği dikkate alınarak mezuniyet şartları gerçekleştirilir.

Mezuniyet Koşulları


Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 1. ve 2. sınıfın sonunda 30´ar işgünlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Dede Korkut Kampüsü 69000 / Bayburt (Yrd. Doç. Dr. Nurcan Demircan)

Bölüm Olanakları


Öğretim dili Türkçe olup, Kontenjan sayısı 35’dir. Hazırlık programı yoktur. Dersler okul dershanelerinde yapılmaktadır. Alan Uygulamaları ise Sağlık bakanlığına bağlı Bayburt Devlet Hastanesi ve Bayburt 112 komuta merkezlerinde yapılacaktır

Program Çıktıları

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4 Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
5 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
8 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
9 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
12 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
13 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
14 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
15 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İA109B Acil Hasta Bakımı I Zorunlu 3 0 0 6
İA107B Acil ve Sağlık Hizmeti I Zorunlu 3 0 0 5
İA111B Anatomi I Zorunlu 2 0 0 5
SM103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
İA113B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 2 0 0 3
İA115B Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 3 0 0 5
SM101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
SM105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 0 0 302. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İA110B Acil Hasta Bakımı II Zorunlu 3 0 0 5
İA108B Acil ve Sağlık Hizmeti II Zorunlu 3 0 0 5
İA112B Anatomi II Zorunlu 2 0 0 3
SM104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
İA114B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 2 0 0 3
YBSTAJB Staj Zorunlu 0 0 0 8
SM102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
SM106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 0 0 303. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İA203B Acil Hasta Bakımı III Zorunlu 3 0 0 6
İA207B Fizyoloji Zorunlu 3 0 0 3
İA201B Mesleki Uygulama I Zorunlu 0 16 0 12
İA205B Resüsitasyon Zorunlu 3 0 0 4
İA209B Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 0 0 3
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
Toplam 13 16 0 304. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İA204B Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Zorunlu 3 0 0 4
İA202B Mesleki Uygulama II Zorunlu 0 16 0 12
SHMSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 3
İA206B Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli 2 0 0 5
İA208B Seçmeli Ders Grubu VI Seçmeli 3 0 0 6
Toplam 10 16 0 30İA113B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İA113.1B Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 3İA115B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İA115.1B Tıbbi Terminoloji Seçmeli 3 0 0 5İA114B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İA114.1B İş Sağlığı ve İş Güvenliği Seçmeli 2 0 0 3İA209B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İA209.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3İA206B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İA206.1B Sağlık Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 5İA208B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İA208.1B Travma Seçmeli 3 0 0 6Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2