Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Kuruluş


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 24.05.2011 tarihli YÖK kurulu kararıyla 2011_2012 yılında normal öğretim ve ikinci öğretimi kapsaya toplam 50 kişilik kontenjanıyla eğitim ve öğretime başlamak üzere Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun ilk programı olarak kurulmuştur.

Kazanılan Derece


Sağlık Teknikeri

Üst Derece Programlarına Geçiş


Programımızdan mezun olan öğrenciler “sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık idareciliği” bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler

Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise ve dengi okul mezunu olmak ve ÖSYM tarafından başarılı bulunup ilgili bölüme yerleştirilmiş olmak.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan dersler için 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak ve stajlarını başarıyla tamamlamış olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Sağlık teknikeri ünvanı ile mezun olup işe başlayan mezunlarımız sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanısıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de mezunlarımızın istihdam alanları içerisindedir.

Program Profili


Sağlık kuruluşlarında hasta ile ilgili kayıt, dosyalama, istatistik ve arşiv sisteminin düzenli olarak tutulması ve yazışmaların sağlıklı yürütülmesi için ara insan gücü yetiştirmektir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının tüm öğrencileri, I. ve II. Sınıf yaz döneminde 20 işgünü, III. ve IV. Yarıyıllarda dönem içi mesleki uygulamalarını yapmaktadırlar. Yıl içi mesleki uygulamalarını Resmi ve özel sağlık kuruluşlarında yıl sonu mesleki uygulamalarını kendi belirledikleri tam teşekküllü hastanelerde yapmaktadırlar

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Esra Yılmaz Bayburt Üniversitesi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bayburt esyılmaz@bayburt.edu.tr

Bölüm Olanakları


Bölümde teorik dersler için derslikler ve anatomi dersi için bir adet laboratuar mevcuttur. Dersliklerde projeksiyon sistemi ve internet kullanılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan derslerin tümünden başarıyla geçmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal

Program Çıktıları

1 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kaanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek
4 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak
5 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak
6 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak
7 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
8 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisini kazanmak
9 Çalıştığı alandaki eksiklikleri giderecek ve tamamlayacak yeterliliklere sahip olmak
10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
11 Tarihi değerlere saygılı, Sağlık Hizmetleri ile ilgili konularda hasta hakları, sosyal sorumluluk,evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilgi ve bilincine sahip olmak
12 İş hukuku ve iş güvenliği , çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TD111B Anatomi Zorunlu 2 0 0 2
SM103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
TD117B Bilgisayar I Zorunlu 2 0 0 2
TD113B Hasta Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2
TD119B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 2 0 0 10
TD115B Sekreterlik Teknikleri Zorunlu 2 0 0 3
TD109B Tıbbi Dökümantasyon Zorunlu 2 0 0 2
TD107B Tıbbi Terminoloji I Zorunlu 2 0 0 3
SM101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
SM105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 0 0 302. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SM104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
TD118B Bilgisayar II Zorunlu 2 0 0 2
TD116B Büro Teknikleri ve Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2
TD114B Hastalıklar Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2
TD110B Klavye Kullanımına Giriş Zorunlu 2 0 0 2
TD112B Sağlık Bilgi Sistemleri-1 Zorunlu 2 0 0 2
TD120B Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 2 0 0 4
STAJB Staj Zorunlu 0 0 0 8
TD108B Tıbbi Terminoloji II Zorunlu 2 0 0 2
SM102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
SM106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 0 0 303. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TD205B İletişim ve Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 3
TD209B Klavye Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2
TD201B Mesleki Uygulama I Zorunlu 0 16 0 8
TD203B Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 0 4
TD207B Sağlık Bilgi Sistemleri Zorunlu 2 0 0 3
TD211B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 2 0 0 8
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
Toplam 12 16 0 304. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TD210B Dosyalama ve Arşivleme Zorunlu 3 0 0 4
TD204B Halk Sağlığı Zorunlu 2 0 0 4
TD208B Hastane Yönetimi Zorunlu 2 0 0 4
TD202B İlk Yardım Zorunlu 3 0 0 4
TD206B Mesleki Uygulama II Zorunlu 0 16 0 8
SHMSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 3
TD212B Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 0 0 3
Toplam 14 16 0 30TD119B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TD119.1B Biyoistatistik Seçmeli 2 0 0 5
TD119.2B Sağlık Hukuku Seçmeli 2 0 0 5TD120B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TD120.1B Famakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 2
TD120.2B Fizyoloji Seçmeli 2 0 0 2TD211B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TD211.1B Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 0 0 4
TD211.2B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 4TD212B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TD212.1B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 0 3Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2