Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise ve dengi okul mezunu olmak ve ÖSYM tarafından başarılı bulunup ilgili bölüme yerleştirilmiş olmak

Kazanılan Derece


Programdan mezun olanlara “Sağlık Teknikeri” unvanı verilecektir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programdan mezun olabilmek için, Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programında yer alan dersler ve uygulamalardan (stajlar) başarılı olunması ve ders dağılım tablosunda yer alan toplam kredinin doldurulması sonucunda öğrenci mezun olabilecektir. Ders dağılım ve AKTS bilgileri dosya sonunda sunulmuştur.

Program Profili


Dünyada ve Türkiye’de nüfus yapısı değişmekte ve yaşlı popülasyonu gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde geleneksel aile yapısının yerini çekirdek aile yapısı almakta ve yaşam stilleri değişmektedir. Bu durum yaşlı bakım hizmetlerine olan talebi arttırmakta ve yaşlı bakımı alanında çalışacak profesyonel, nitelikli kişilere olan ihtiyacı doğurmaktadır. Yaşlıların sağlığı ile ilgilenen sağlık elemanları dışında oluşturulan bu alan yaşlı popülasyonla bire bir ilgilenerek, yaşlıda oluşabilecek problemleri bir sağlıkçı gözüyle özümseyip diğer sağlık elemanları ile bir köprü görevi görecektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, Belediyelerde, Hastanelerde, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Özel Statüdeki Kurumlarda yürütülen Yaşlı Bakım Hizmetleri, söz konusu programdan mezun olacakların istihdam alanlarını oluşturmaktadır. Yaşlılara Yönelik Hizmetler; huzurevleri, yaşlı bakımevi, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler şeklinde sıralanabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


• Beslenme ve Diyetetik Yaşlı Bakımı • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon • Gerontoloji • Hemşirelik • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan dersler için 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak ve stajlarını başarıyla tamamlamış olmak

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu ‘’ yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik’’ kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Kuruluş


31 Mayıs 2008 yılında 26892 sayılı resmi gazetenin Ek 97. Maddesinin b fıkrasına göre Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümü, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programına 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlanmış olup aktif olan programa her yıl 45 örgün öğretim ve 45 ikinci öğretim öğrencisi kabul edilmektedir. Yüksekokulumuzun Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümü, İlk ve Acil Yardım programına ise 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlanmış, aktif olan programa her yıl 40 örgün öğretim öğrencisi kabul edilmektedir. Sağlık Bakım Hizmetleri bölümü bünyesinde kurulmuş olan Yaşlı Bakımı programı da aynı yıl öğrenci kabulüne başlanmış ve bu programa da her yıl 40 örgün öğretim öğrencisi kabul edilmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bülent ŞENGÜL bulentsengul@bayburt.edu.tr Telefon: +90 (458) 211 11 71 Fax: +90 (458) 211 11 72 E-Posta: smyo@bayburt.edu.tr Adres: Dede Korkut Kampüsü 69000 BAYBURT

Bölüm Olanakları


Mevcut kapalı alan: 2438 m2 10 adet derslik; her biri 55 m2 ( 50 Öğrenci Kapasiteli ) Standartlara uygun ve yeterli sayıda fiziki alan bulunmaktadır. 2 adet laboratuvar; her biri 40 m2 Aynı anda 50 öğrencinin beraber çalışabileceği yeterliliğe sahiptir. Kantin/Yemekhane Okulumuzda aynı anda 300 öğrenciye hizmet verebilecek 2 adet yemekhane ve 2 adet kantin mevcuttur. Spor Tesisleri Üniversitemizde futbol, voleybol, basketbol sahaları mevcut olup aynı zamanda Bayburt Gençlik ve Spor İl müdürlüğüne ait kapalı spor salonu ile futbol sahasından üniversitemize ve okulumuza tahsil edilen gün ve saatlerde faydalanılmaktadır. Vasıta Okulumuzun yerleşke binasına Bayburt Belediyesi’ne ait dolmuşlar ile şehir merkezi ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlar bölgesine ulaşım sağlanmakta olup yerleşkemiz şehir merkezine yürüyüş mesafesindedir.

Program Çıktıları

1 Alanında edindiği temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel bilgiye ulaşabilme, değerlendirebilme ve uygulayabilme
2 Yaşlı bakımı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alma/sorumluluk alma becerisi
3 Yaşlı ile ilgili bedensel, ruhsal ve sosyal değişimi tanımlama, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verme ve yaşlı bireye verilen bakımının kalitesini ve sonuçlarını sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirme becerisi
4 Toplumsal, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme becerisi
5 Yapılan çalışmalarda sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yapma becerisi
6 Sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak iletişim kurma becerisi
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak yaşlı bakımı ile ilgili bilgileri izleme ve meslektaşları ile iletişim kurma becerisi
8 İlk yardım, çevre koruma ve iş güvenliği konularının bilincinde olabilme becerisi
9 Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
10 Yaşlılara yönelik etkinlikler planlayıp uygulayabilme becerisi
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi
12 Yaşlı ve engelli bireylerin özel gereksinimleri ile ilgili bakım işlevini görebilme becerisi
13 Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuatı anlayabilme
14 Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanma becerisi
15 Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YB111B Anatomi Zorunlu 2 0 0 3
SM103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
YB115B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli 2 0 0 3
YB117B Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli 2 0 0 2
YB119B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli 2 0 0 3
YB113B Temel Gerontoloji Zorunlu 2 0 0 3
YB107B Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2
SM101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
SM105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
YB109B Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları I Zorunlu 4 0 0 8
Toplam 22 0 0 302. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SM104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
YB112B Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli 2 0 0 3
YB114B Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli 2 0 0 2
YBSTAJB Staj Zorunlu 0 0 0 8
SM102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
SM106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
YB110B Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları II Zorunlu 8 0 0 8
YB108B Yaşlıda Kronik Hastalıklar Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 20 0 0 303. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YB205B Beslenme İlkeleri Zorunlu 2 0 0 3
YB203B Geriatrik Psikiyatri Zorunlu 2 0 0 3
YB209B Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 3
YB211B Seçmeli Ders Grubu VI Seçmeli 2 0 0 4
YB213B Seçmeli Ders Grubu VII Seçmeli 2 0 0 3
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 2
YB201B Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları III Zorunlu 0 16 0 8
YB207B Yaşlıda Nürolojik Hastalıklar Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 14 16 0 304. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YB206B Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Zorunlu 2 0 0 4
SHMSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 0 0 3
YB212B Seçmeli Ders Grubu IX Seçmeli 2 0 0 3
YB210B Seçmeli Ders Grubu VIII Seçmeli 2 0 0 4
YB208B Yara Bakımı Zorunlu 2 0 0 4
YB202B Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları IV Zorunlu 0 16 0 8
YB204B Yaşlılarda Meşguliyet Terapisi ve Rehabilitasyon Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 12 16 0 30YB115B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YB115.1B İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 0 3YB117B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YB117.1B Davranış Bilimleri Seçmeli 2 0 0 2YB119B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YB119.1B Fizyoloji Seçmeli 2 0 0 3YB112B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YB112.1B Sosyal Hizmetler Seçmeli 2 0 0 3YB114B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YB114.1B İlk Yardım Seçmeli 2 0 0 2YB211B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YB211.1B Yaşlıda Romatolojik Hastalıklar Seçmeli 2 0 0 4YB213B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YB213.1B Yaşlıda Bulaşıcı Hastalıklar Seçmeli 2 0 0 3YB210B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YB210.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 4YB212B
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YB212.1B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 0 3Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2