Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


Gıda İşleme Bölümü'nde, 2015 yılında açılan Gıda Teknolojisi programı bulunmaktadır.

Kazanılan Derece


Mezunlar "Gıda Teknikeri" ünvanını kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise veya dengi okul diploması -Yurt genelinde düzenlenen yüksek öğrenime geçiş sınavı (YGS) ile veya sınavsız olarak meslek liselerinin ilgili bölümlerinden

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Öğrenciler daha önceki öğrenim görmüş olduğu yükseköğretim kurumunda aldığı derslerden AKTS/Kredi ve ders içerikleri tutan derslere muafiyet verilmektedir. Yine bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 30 iş günü yaz stajını başarı ile tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili


Gıda Teknolojisi Programın amacı, gıda hammaddeleri ve gıdaların bileşimi, gıda işleme, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olan, bu bilgi birikimi ile gıda sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında “Gıda Teknikeri” ünvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Gıda İşleme Bölümü mezunları, gıda sanayi ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarında (meyve ve sebze ürünleri, et ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve tahıl ürünleri ve fermente ürünlerin üretildiği işletmeler, hazır yemek sanayi ve özel laboratuvarlar ve bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarları) tekniker olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümümüz mezunları, ÖSYM'nin yaptığı DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile, üniversitelerin Ziraat Fakültesi bazı bölümlerine, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Kimya ve Tarımsal Biyoteknolojisi Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu final sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu final sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarısız olan bir öğrenciye, dersten başarılı olabilmesi için final sınavı yerine ikinci kez sınava girebilmesi bütünleme sınavına tabi tutulur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC notu şartlı başarılı notdur. Öğrencinin DC aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları


Gıda İşleme Bölümünden ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ümit GİRGEL, Bayburt Üniversitesi, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu, Bayburt/Aydıntepe, e-mail: umitgirgel@bayburt.edu.tr, tel: 0458 311 44 26, fax: 0458 311 44 66

Bölüm Olanakları


Gıda Teknolojisi Programı, teorik bilginin yanısıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları, Gıda Mühendisliği bünyesinde bulunan ve gerekli alet, ekipman ve sarf malzemelri ile donanımlı laboratuvarlarda yürütülmektedir.

Program Çıktıları

1 Matematik, fen ve temel gıda bilimleri konusunda mesleki yeterliliği sağlayacak bilgi seviyesine sahip olma
2 Gıda Kodeksi ve Standarlarına uygun olarak, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alarak, gıda güvenliği, ekonomisi ve verimliliği değerlendirerek gıda proseslerinin dizaynı için yeterli bilgiye sahip olmak
3 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama
4 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olmak
5 Gıda endüstrisinin ihtiyaç ve mevcut problemlerinin takip ederek, ülkenin öz kaynaklarından güvenli, kaliteli ve ekonomik ürünler elde etmek için yeni teknolojiler geliştirmek ve bunu ilgili kurum ve sektörle paylaşmak

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2