Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


Aydıntepe Meslek Yüksekokulunun ilk kurulan bölümleri arasında olan inşaat bölümüne bağlı inşaat teknolojisi programı 2016-1017 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Örgün öğretimde 40 adet öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetleri; 3 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim gördükleri sınıfların dışında, Yüksekokul bünyesinde bulunan diğer laboratuar ve teknoloji sınıflarını yeteri kadar kullanarak; temel bilgisayar uygulamaları, CAD uygulamaları ve her türlü sunum izleme imkânı mevcuttur.

Kazanılan Derece


İnşaat Teknolojisi Programı mezunları İnşaat Teknikeri unvanı alırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program mezunları ülkemizin en önemli sektörü olan inşaat sektöründe İnşaat Teknikeri olarak; gerek kamu sektöründe (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı kuruluşlar, il ve ilçe belediyeleri vb.), gerekse özel sektörde istihdam olanaklarına sahiptirler. Program mezunlarının sayısız çalışma alanlarından bazıları şunlardır: Karayolu, demiryolu, köprü gibi ulaştırma yapıları inşaatları İçme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi alt yapı inşaatları Liman, dalgakıran, iskele gibi kıyı liman yapıları Beton üreten tesislerde ve yapı malzemesi laboratuarlarında Kalite Kontrol Elemanı olarak Tüm yapı imalatları Çelik yapı imalatı ve montajı Zemin iyileştirme Yapı denetim Statik, mimari, betonarme, geoteknik proje büroları Bilgisayarlı uygulamalar Yapı maliyet hesapları Arazi ölçme uygulamaları İnşaat Proje tasarımı Şantiye organizasyonu İhale ve Sözleşmeler Yapı onarım ve güçlendirme Su temini Su arıtma

Üst Derece Programlarına Geçiş


İnşaat Teknolojisi Önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler. 2016 Dikey Geçiş Klavuzu Tablo 2’ye Göre İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları: İnşaat Mühendisliği Mimarlık

Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme,ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmek.
4 Teknik resim, bilgisayar destekli çizim
5 Mesleki ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takım çalışmalarında sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
6 Tarihi değerlere saygılı,sosyal sorumluluk ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
7 Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir
8 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
9 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak
10 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak.
11 Yaşam boyu öğrenme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahip olmak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2