Tel : 0 (458) 211 1153     E-Posta :bologna@bayburt.edu.tr

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat
  • Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Program Tanımları

Kuruluş


Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, Yüksek Öğretim Kurulunun 30.01.2013 tarihli kararı uyarınca Veterinerlik Bölümü altında kurulmuş olup 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece


Mezun olan öğrencilere VETERİNERLİK alanında ön lisans, diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bayburt Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili


Program, Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvarlar, hayvan besleme ve yetiştirme, kültür ve pet hayvanları yetiştirme, koruyucu aşılama, suni tohumlama konularında deneyimli, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kamu ve özel laboratuvarlarda gıda ve patolojik analizleri yapabilen, salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele edebilen, klinik muayene ve operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olabilecek düzeyde nitelikte teknik personel yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile ilgili dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bölüm mezunları, çalışma hayatına iki mesleğe birden sahip olmaktadırlar laborantlık bolümü ile normal hastanelerde ve özel laboratuarlarda laborant unvanı ile çalışabilmektedirler. Veteriner bölümü ile Tarım bakanlığına bağlı hayvan sağlığı ile ilgili şube müdürlüklerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvan hastanelerinde, pet shoplarda, ilaç fabrikalarında ve firmalarında, belediye mezbahalarında özel kliniklerde yardımcı eleman olarak çalışma imkânına sahiptirler. Aynı zamanda program öğrencileri bulundukları bölgenin şartlarına uygun tarımsal üretim kollarında faaliyette gösteren iş kolları veya kendilerine ait tarımsal faaliyette de bulunabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli veteriner sağlık ve laborantlık mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Veterinerlik ve Zootekni lisans programlarına geçiş yapabilmektedir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır.

Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kuralları bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adres: Esentepe Mahallesi No:1 PK:69400 Demirözü/BAYBURT Tel: 0458 411 65 10 Fax: 0458 411 65 50

Bölüm Olanakları


Bölümümüzde 4 Adet derslik 1 Veterinerlik Laboratuvarı ve 1 Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

1 Veterinerlik alanı ile ilgili temel kavramları bilir.
2 Canlı vücudundaki ana sistemleri ve sistematikle ilgili temel kavramları öğrenir.
3 Hastalıklara ait lezyonları tanımlar; sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
4 Hayvanlar ilgili tüm klinik uygulamaları yapar.
5 Laboratuarlarda kendi alanı ile ilgili laboratuar analizlerini yapar
6 Belirli bir bağımsızlıkla ileri çalışmaları yapabilecek öğrenme becerilerine sahiptirler.
7 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
9 Arkadaşları ve danışmanları ile anladıkları, becerileri ve eylemleri hakkında iletişim kurabilirler.
10 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
11 Alanı üzerine proje oluşturabilir ve uygulayabilir.
12 Bilgilerini ve anlayışlarını mesleki bağlamda uygulayabilirler.
13 Genel ortaöğretimde kazandıkları bilgiler üzerine kurulan bilgilerini kişisel gelişmeleri ve daha sonraki eğitimleri yolunda birinci düzeyi tamamlamada (dikey geçiş için) kullanırlar.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSTYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2